Tietosuoja- ja rekisteriseloste


TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietolaki (523/1999), 10§ ja 24§

REKISTERIN NIMI

Backstrong OÜ:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkkopalvelumme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Backstrong OÜ / Viiniboxi kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan Viiniboxi-verkkopalvelun käyttöön. Jos palvelun käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, kyseistä palvelua ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Backstrong OÜ / Viiniboxi voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Backstrong OÜ / Viiniboxi voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Backstrong OÜ / Viiniboxi kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Backstrong OÜ/ Viiniboxi voi käsitellä henkilötietoja käyttäjätilien luomiseen, verkkopalvelun käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; verkkopalvelun käytön tilastoimiseen; käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille; Backstrong OÜ / Viiniboxi:n muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen; verkkopalveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

Lisäksi Backstrong OÜ voi käyttää henkilötietoja Viiniboxin, samassa yritysperheessä olevien yritysten sekä myös muiden yritysten palveluiden ja tuotteiden suoramarkkinointiin tai muuhun markkinointiin sähköpostitse tai muilla tavoin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Backstrong OÜ / Viiniboxi on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Backstrong OÜ:n / Viiniboxi:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Mikäli Käyttäjä ei halua, että Käyttäjän henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoitus tästä voidaan antaa sähköpostiosoitteeseen:

info@backstrong.eu

Kehittääkseen verkko- ja mobiilipalveluitaan Viiniboxi voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten MailChimpiä ja Googlen palveluita.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutus ja toimitusosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Ostoskoriin jääneet keskeneräiset tilaukset  
 • Verkkokauppaan kirjaantuminen asiakkaana
 • Tilausten lähetysten seurantatiedot
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Backstrong OÜ / Viiniboxi ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa. Palvelun Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkkopalveluissa, kuten kommentoimalla palveluiden sisällä tai käyttämällä nimeäsi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Backstrong OÜ / Viiniboxi ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

Backstrong OÜ / Viiniboxi ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkkopalveluiden sisällä, sekä palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

Backstrong OÜ / Viiniboxi voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkkopalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Viiniboxi voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Viiniboxi jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. Viiniboxi ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Backstrong OÜ / Viiniboxi voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkkopalveluden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkkopalvelun käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Backstrong OÜ / Viiniboxi voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Backstrong OÜ / Viiniboxi tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

Backstrong OÜ / Viiniboxi ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota.

Rekisterinpitäjän nimeäminä henkilötietojen käsittelijöinä Backstrong OÜ:llä ovat :

 • Shopify - Verkkokaupan toimittaja
 • Stripe, maksupalveluiden tarjoaja
 • Paytrail Oy, maksupalveluiden tarjoaja
 • Alpi Eesti OÜ, logistiikan, kuljetuksen ja varastopalveluiden tarjoaja: Yhteystiedot: Alpi Eesti OÜ ,Reg.no.: 11242290 Loomäe tee 8, 75306 Lehmja, Rae parish, Harju maakond, VIRO

Yhteystiedot ja aineiston hallintaan liittyvät pyynnöt alihankkijoille tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.  

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan / Viiniboxin asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Backstrong OÜ:n / Viiniboxi:n työntekijöille sekä näiden yhteistyökumppaneille, joille Backstrong OÜ / Viiniboxi on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Backstrong OÜ / Viiniboxi tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Backstrong OÜ / Viiniboxi tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat käyttäjän henkilötietojen turvallisuuden. Backstrong OÜ / Viiniboxi voi myös tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

EVÄSTEET JA MUUT KÄYTÖN SEURANTATYÖKALUT

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Backstrong OÜ / Viiniboxi käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen sivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalvelun laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalvelua edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen verkkopalveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa verkkopalvelun ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Backstrong OÜ / Viiniboxi voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

TARKASTUS - JA KIELTO-OIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Backstrong OÜ:n / Viiniboxi:n rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Backstrong OÜ / Viiniboxi tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Backstrong OÜ:n / Viiniboxi:n mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Backstrong OÜ / Viiniboxi voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, verkkopalvelun tarjoamista tai Viiniboxi:n liiketoimintaa.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTEESEEN

Backstrong OÜ / Viiniboxi voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluun, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön muutosten johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalvelussa. Jatkamalla palveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Backstrong OÜ:öön / Viiniboxiin alla olevaa osoitetta käyttäen:

Backstrong OÜ, Joa 3 - 2 10127 Tallinn ESTONIA

Kaupallinen tunnus: 12600202

info@backstrong.eu, www.viiniboxi.fi

Kari Rekola